110

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z widokiem: Tatry. Kominy w Dolinie Strążyskiej.
Zakopane, 11 XI 1926

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Zapomniałem w liście, że był u mnie ks. J. Kuzniar i prosił, by posłać numer wrześniowy pod adresem: 1) W[ielmożny] Pan Poseł Władysław Byrka - Sejm - Warszawa; i 2) PP. Byrkowie - Sambor - Dawidówka (obok toru kolejow[ego]). Sądzę, że tym ostatnim warto stale słać. Na numerze do posła Byrki widocznie (czerwonym może) napisać: "Na życzenie Ks. J. Kuźniara - str. 258." Chodzi o to, by nie rzucił do kosza bez czytania [ 1 ]. Ponoć mason, ale ogłupiany. - Ks. Kuźniar wpłacił na to konto coś 30 gr. - Prosił też, by jego na prenumeratora zapisać: Ks. Jan Kuźniar, p[oczta] Koniuszki Siemianowskie (ad Sambor), (Lw). Wpłacił już 1 zł 50 gr.

Twój

br. Maksymilian

PS - Nie zapomnij spisu rzeczy w grudniowym z całego roku.

"Kurierek" [ 2 ] z okazji 10-lecla pisał coś, jaki by był stos "Kurierków" wszystkich itd. Może by warto coś podobnego zrobić w "Rycerzu" grudniowym. W pobieżnym obliczeniu wyszło mi coś z górą 1 000 000 egzemplarzy (z pięciu lat) i że pisząc w jednym rządku opasałoby się kilka razy ziemię. Gdyby zaś rządki w jednej linii ułożyć, to pociąg pospieszny, robiący 80 km na godzinę dzień i noc jadąc gnałby przez 1/2 roku i jeszcze końca nie dopiął. Są to pobieżne obliczenia. Można zrobić dokładniej, to inaczej wyjść może. Warto też zestawić tabelę korespondencji z lat pięciu, jak to zrobiłem w jednym z grudniowych czy styczniowych [numerów]. Zaglądnij. Niepokalana sama Cię pouczy jak będzie najlepiej.

[Adres] Przew[ielebny] O. Redaktor | O. Alfons M-a Kolbe | Grodno | OO. Franciszkanie

[Stemple pocztowe] Zakopane 11 XI 26, Grodno 13 XI 1926

[ 1 ] Numer wrześniowy RN 5(1926) 258 zamieścił wiersz Marii Kaczyńskiej pt. Siewna. Utwór apelował do ludzi dobrej woli:

"[...] Spraw, by cnoty wybujały,
Jak kłosy na roli
I przyniosły plon niemały
Ludziom dobrej woli".

W tych słowach Władysław Byrka mógł wyczytać apel do dobrej woli jego samego.

[ 2 ] "Ilustrowany Kurier Codzienny" - dziennik Informacyjno-polityczny, wydawany w Krakowie 1910-1939. Założycielem, wydawcą i naczelnym redaktorem wydawnictw: "Ilustrowanego Kuriera Codziennego", "Światowida", "Na szerokim świecie", "Kalendarza IKC", Dziesięciolecia Polski Odrodzonej był poseł na Sejm Marian Dąbrowski.
Dziesięciolecie IKC przypadało w 1920.