1106c

Cuda

Oryg.: brak. - Druk.: "Mugenzai Seibo no Kishi" 7 (1936) nr 4, s. 2 nn. Z oryg. japońskiego tłumaczył o. Janusz M. Koza OFMConv.
[Mugenzai no Sono, przed kwietniem 1936] [ 1 ]

Angielskie wydanie dziennika "Osaka Mainichi" z dnia 8 stycznia pod tytułem "Lekarze uznają cuda w Lourdes" przytacza, co następuje, według amerykańskiego dziennika:

(Korespondent z Lourdes). W Lourdes, sławnym miejscu pielgrzymek we Francji, uczony i słynny lekarz dr Alexis Carrel uznał cuda tam dokonane za prawdziwe.

Dr Carrel wśród swych licznych podróży często przybywał do Lourdes i tak samo, jak za swego pobytu w Ameryce, studiował dokonane tam uzdrowienia. W swym niedawno opublikowanych rozważaniach pod tytułem "Człowiek istota nieznana" pisze on o cudownych uzdrowieniach gruźlicy płuc, zapalenia stosa pacierzowego, wrzodów żołądka, a nawet raka - dokonanych w Lourdes za pomocą modlitwy [ 2 ].

Uznaje on, że wielu uczonych i lekarzy ma wątpliwości co do tych uzdrowień, ale ich wywody nie mają charakteru oficjalnych świadectw przedstawicieli Biura Lekarskiego.

Ponadto Akademia Lekarska w Nowym Jorku mianowała komitet "M‚decine et R‚ligion", który wysłał do Lourdes swego członka z poleceniem, aby przestudiował sprawozdanie dra Carrela oraz te dziwne uzdrowienia, zdające się otwierać nowy świat dla ludzkości.

Cudowne uzdrowienia wielu ludzi pragnie wyjaśnić działaniem sił naturalnych. Jednakże w żaden sposób nie da się ich wytłumaczyć działaniem sił przyrody, mimo że ludzie ci mówią, iż są to siły przyrody nam jeszcze nieznane, będące zwykłymi siłami natury.

Nie ma jednak wcale potrzeby ograniczać się tylko do sił naturalnych w tłumaczeniu przyczyny tych dziwnych zjawisk, ponieważ prawa natury nie są w stanie wyjaśnić wszystkich zjawisk świata. Na przykład, gdy odsunę rękę spod kamienia, ten kamień przyciągany jest do środka kuli ziemskiej i według prawa natury spada na ziemię.

Ale prawo to nie może nam wytłumaczyć wszystkich relacji kamienia do kuli ziemskiej, ponieważ gdyby kamień nie spadł na ziemię, a od niej się oddalił, samo to nie byłoby niemożliwe.

Oczywiście - byłoby to przeciwne prawu natury, ale nie niemożliwe. Nawet ja mogę ten kamień podrzucić w górę. Mianowicie przeciw prawu przyciągania, wbrew prawu naturalnemu mogę oddalić kamień od środka ziemi. Tak więc czyż mógłbym pomyśleć, że Bóg nie może uczynić tego, co ja mogę?

To co ja mogę w pewnym tylko zakresie, to czyż Stwórca wszechrzeczy i Prawodawca prawa naturalnego - Bóg - nie jest w stanie uczynić w każdym wypadku?

Oczywiście - rzecz to naturalna, że Bóg w pewnym czasie może działać rzeczy niezgodne z prawami natury.

Także wśród ludzi, gdy prawodawca stwarza wyjątek, tym jaśniej daje poznać, że prawa pochodzą od niego.

Tak samo Bóg, gdy działa wbrew prawom natury, daje świadectwo, że jest Panem wszechświata i wszystkich rzeczy.

Zaprzeczenie z góry istnienia Przyczyny wyższej, poprawa natury, na pewno nie jest słuszną postawą do studiowania otaczającej nas rzeczywistości. Studia te i badania nie powinny podlegać wpływom jakichkolwiek uprzedzeń.

Korube

[ 1 ] Zamieszczone w kwietniowym numerze japońskiego RN z 1936 r.

[ 2 ] Zob. wydanie polskie: Warszawa 1938, 124-125.