1112

O kompetencji O. Wikarego w konwencie [ 1 ]

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów, 18 IX 1936]

Maryja

Tekst Konstytucji zakonnych:

Nr 690: [Vicarius Guardiano] in domestica conventus gubernatione auxilio sit, potestate ab ipso Guardiano delegata.

Nr 692: [Ad Vicarium spectat] absente Guardiano vices eius gerere etc.

Nr 693: [Vicarius] inconsulto (Guardiano) in conventus regimine nil agat, nec absente Guardiano res maioris momenti ordinare aut perficere possit etc.


Do O. Wikarego należą następujące obowiązki:

1) Załatwianie spraw zwyczajnych pomiędzy O. Prokuratorem (Pr), Kierownictwem (K) i Zakrystią (F) w myśl ustalonych zwyczajów i przepisów (zwyczaj przynajmniej jednoroczny).

2) Kontroluje działalność Pr, K i F, by spełniały obowiązki według przepisów i ustalonych zwyczajów.

3) Projektuje i opiniuje zmiany w przepisach wewnętrznych i nowe przepisy (wewnętrzne) celem doskonalszego osiągnięcia celu MI, czyli spełnienia przez Ojców i Braci w Niepokalanowie Woli Niepokalanej wyrażonej w Przykazaniach Bożych i Kościelnych, Regule i Konstytucjach Zakonu itp.

4) Może zezwalać na: a) wyjście poza furtę klasztorną lub wyjazd z powrotem tego samego dnia, b) wpuszczenie obcych do klasztoru z wyjściem tego samego dnia. O wybitniejszych gościach zawiadamia równocześnie O. G[wardiana] jako też omawia sprawę dłuższego pobytu gości w klasztorze.

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 2 ]
gwardian

Można ogłosić

Niepokalanów, 18 IX 1936

[ 1 ] Możliwy współudział o. wikarego klasztoru przy redakcji tekstu.

[ 2 ] Podpis i tekst "Można ogłosić" itd. - własnoręczne.