1113

[Ustawy dotyczące Niepokalanowa]

Oryg.: brak. - Odp.: ms powiel. "Z życia Niepokalanowa" 21 XI 1936

[Niepokalanów, 21 XI 1936]

W stopniowym wprowadzaniu zmian w kierunku usprawnienia działalności Niepokalanowa jako Centrali MI zostanie ogłoszony szereg ustaw.

Ustawa I

DYREKCJA NIEPOKALANOWA

1. Dyrekcja jest organem wykonawczym.

2. Należą do niej kierownicy instancji czynnych, a nie przygotowawczych, jak Nowicjat i M[ałe] S[eminarium] M[isyjne].

3. W skład Dyrekcji wchodzą:

1) O. Gwardian

2) Wikary I

3) Wikary II

4) Kierownik Studiów

5) Kierownik MIN (dla Niepokalanowa)

6) Kierownik MIP (dla Polaków)

7) Kierownik MIM (dla świata)

8) Prokurator

9) Kierownik Produkcji

10) Kierownik Reprodukcji

11) Kierownik Ekspedycji

12) Kierownik Zdolności Działania

13) Sekretarz Dyrekcji

4. Niniejszym mianuje się następujących członków Dyrekcji:

Kierownik Studiów - O. Marian

[Kierownik] MIN - O. Maksymilian

[Kierownik] MIP - O. Pius

[Kierownik] MIM - O. Marian

[Kierownik] Produkcji - O. Marian

[Kierownik] Reprodukcji - Br. Efrem

[Kierownik] Ekspedycji - Br. Samuel

Zdolności Działania - Br. Salezy

Sekretarz Dyrekcji - Br. Kamil

5. W związku z powyższym znosi się Facultates habituales delegatae Wikarych z dn. 18 IX br.

br. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian

Ustawa II

DO DYREKCJI NALEŻĄ:

1. Studium6. Produkcja
2. MIN8. Ekspedycja
3. MIP7. Reprodukcja
4. MIM9. Zdolność Działania
5. Prokuratoria10. Sekret[ariat] Dyrekcji

DO STUDIUM NALEŻY:

Źródła (Biblioteka) i Studium

Lokal Biblioteki

Wszystkie Redakcje i C[entrala] M[aszyn] K[orespondencyjnych]

Kierownik: O. Marian, zast[ępca]: O. Pius

Lokal sekr[etariatu] "Rycerzowego", tel. 25

DO REPRODUKCJI NALEŻĄ:

Wydział Graficzny i Drukarski

Kierownik: Br. Efrem, zast[ępca]: Br. Rufin

Lokal Chemigrafii, tel. 20

DO EKSPEDYCJI NALEŻĄ:

Wydział Adresowy i Wysyłkowy

Kierownik: Br. Samuel, zast[ępca]: Br. Wincenty

Lokal nad nową drukarnią, tel. 16

DO ZDOLNOŚCI DZIAŁANIA NALEŻĄ:

Wydział Zdrowia, Techniczny, Budowlany, Przewozowy i Wynalazkowy

Kierownik: Br. Salezy, zast[ępca]: Br. Tadeusz,

Lokal K, tel. 42

DO SEKRETARIATU DYR[EKCJI] NALEŻĄ:

Sekretariat Klasztorny, Osobowy, Pracy i Organizacyjny

Kierownik: Br. Kamil, zast[ępca]: Br. Wawrzyniec

Lokal Sk, tel. 44

DO PROKURATORII NALEŻĄ:

Sekret[ariat] Gospodarczy, Buchalteria i Bracia kwestarze

O. Piotr, tel. 43

br. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian