1118

[Dyrektywa dla Małego Dziennika]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, 1936] [ 1 ]

Maryja

W duchu MI, Niepokalanej, z miłością ku wszystkim, nawet najgorszym, zwalczać zło. Więcej podkreślać i chwalić dobro, by przykład pociągał, niż wytykać zło. Gdy przyjdzie jednak zwrócić uwagę społeczeństwa czy władz na jakie zło, zrobić to z miłością ku złym i delikatnie. Nie przejaskrawiać, nie wchodzić bardziej w szczegóły zła, niż to potrzeba dla jego naprawienia.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Datę ustalono na okres "sprawy lwowskiej", a więc na rok 1936 - zob. Pisma, 609 i nn.