1118a

[Dedykacja w książce]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. Jest to dedykacja bratu z Niepokalanowa o nie ustalonym nazwisku w książce "Ku większej miłości Niepokalanej. Wiązanka pięknych myśli i praktyk ku czci Najświętszej Marji Panny, wyjętych z dzieł bł. Ludwika Grigniona, ks. Bernarda Welzela i ks. Józefa Schrijversa", Niepokalanów 1935.
[Niepokalanów, 6 I 1937] [ 1 ]

Miłość, istota miłości ku Niepokalanej jest aktem woli; stąd tym doskonalsza miłość, im doskonalsze zjednoczenie naszej woli z Jej Wolą. To wystarcza. Wszystko inne jest tylko środkiem lub skutkiem.

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Data podana według noty archiwalnej.