1124

W dzień drugi lipca [ 2 ]

Oryg.: brak. - Druk.: RN 16 (1937) 193.
[Niepokalanów, przed lipcem 1937] [ 1 ]

Dobiega lat dwa tysiące, kiedy to Niepokalana Dziewica złożyła wizytę swej krewnej Elżbiecie i w dniu tym pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy. Bo też odwiedziny Matki Najświętszej trwają i do dziś, i wydarzają się każdej duszy, i to dużo częściej, niż ona to sobie wyobraża. - Każda, każda bez wyjątku łaska jest nadejściem Pośredniczki łask wszelkich.

Chcesz, by Ona do ciebie często zaglądała; chcesz, by w duszy twojej zamieszkała na stałe; pragniesz, by Ona i tylko Ona kierowała twoimi myślami, by Ona całe twoje serce opanowała, byś cały żył dla Niej?

Jeśli tylko naprawdę tego pragniesz - otwórz przed Nią swoje serce i oddaj się Jej bez granic i na zawsze, choćby tylko jednym westchnieniem duszy.

Możesz też sobie dopomóc jakąś formułką, jak np.: aktem poświęcenia Milicji Niepokalanej.

A czy pomyślałeś kiedy o tym, kim ty się stajesz wtedy, kiedy już nie ty działasz, ale Ona sama w tobie i przez ciebie miłuje Boga i ludzi?

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że wówczas twoje uczynki mierzone są Jej godnością?

Że w Jej rękach stają się czyste, nieskalane, jak Ona cała czysta i niepokalana?...

* * *

I czyż możesz czego więcej pragnąć?

Rycerz Niepokalanej

[ 1 ] Zamieszczone w numerze lipcowym z 1937 r.

[ 2 ] Przed reformą liturgiczną ostatniego soboru święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzono 2 VII (obecnie 31 V).