1124a

[Dedykacja w książce]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. Jest to dedykacja br. Hieronimowi Wierzbie w książce "Ku większej miłości Niepokalanej. Wiązanka pięknych myśli i praktyk ku czci Najświętszej Marji Panny, wyjętych z dzieł bł. Ludwika Grigniona, ks. Bernarda Welzela i ks. Józefa Schrijversa", Niepokalanów 1935.

[Niepokalanów, 11 VII 1937] [ 1 ]

Bratu Hieronimowi na pamiątkę solemnych ślubów, aby dla Niepokalanej całe życie strawił

ofiaruje

br. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian

[ 1 ] Br. Hieronim Wierzba otrzymał wspomnianą książkę z odręczną dedykacją w dzień złożenia ślubów wieczystych, tj. 11 VII 1937.