1124b

[Dedykacja w książce]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. Jest to dedykacja br. Maksymilianowi Belce w książce "Ku większej miłości Niepokalanej. Wiązanka pięknych myśli i praktyk ku czci Najświętszej Marji Panny, wyjętych z dzieł bł. Ludwika Grigniona, ks. Bernarda Welzela i ks. Józefa Schrijversa", Niepokalanów 1935.
[Niepokalanów, 5 IX 1937] [ 1 ]

Br. Maksymilianowi, mojemu imiennikowi, życzę, by rzeczywiście co dzień bardziej stawał się własnością Niepokalanej. - Jej własność spokojnie żyje i spokojnie umiera.

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Br. Maksymilian Belka otrzymał wspomnianą książkę wraz z dedykacją w dzień złożenia ślubów wieczystych, tj. 5 IX 1937.