1134

[Bóg i stworzenie] [ 2 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, przed styczniem 1938] [ 1 ]

- Deus - amor Sui et creaturae factibilis factae

- Creatura - amor sui (nihil [∞) et Creatoris (ex perfectionibus finitis)

- Deus amat creaturam finitam ex Se infinito

- Creatura amat Deum infinitum ex se finito, q[uia] finita facta ergo Factorem agnoscit et amat

- Deus amat Se infinitum, creaturam finitam et qua finitam seu finitudinem; creatura amat finitudinem, perfectionem finitam qua receptam - suum nihil amat, q[uia] hoc veritas

- Pater Principium in caelis, a quo omnis paternitas nominatur (in coelo et in terra)

In ordine physico prawo przemiany fizycznej zwycięża

In ordine supernaturali prawo przemiany nadprzyrodzonej zwycięża

[ 1 ] Notatki poniższe można również uważać jako szkic do artykułu pt. Immaculata - zob. Pisma, 1136.

[ 2 ] Z nie wykończonych notatek wyjęto kilka pełniejszych zdań, nie tłumacząc ich z jęz. łacińskiego, ponieważ siła tych wyrażeń leży w terminologii łacińskiej, czego jęz. polski nie oddaje. Pominięto również wykres (szkic), w którym Autor usiłuje przedstawić graficznie prawo akcji i reakcji w zastosowaniu do Trójcy Świętej i stworzenia.