1152

Jeszcze jeden środek

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. - Druk.: "Mały Dziennik" 8 XII 1938.

[Niepokalanów, przed 8 XII 1938]

Milicja Niepokalanej posługuje się wszelkimi godziwymi środkami w dopomaganiu duszom do ich zbawienia i uświęcenia przez Niepokalaną.

Poza działaniem bezpośrednim i prasą, potężnym środkiem stało się dzisiaj radio; nie może więc Rycerstwo Niepokalanej o tym nie pamiętać.

Dlatego też Niepokalanów, jako Centrala MI, rozpocznie nadawać od święta Niepokalanej 8 grudnia pierwsze audycje próbne z nowo założonej radiowej stacji nadawczej w Niepokalanowie.

Na razie stację tę będzie można odnaleźć na odbiorniku poza granicą polskiego pasma amatorskiego 41,4 m w pasmie 41,1 m do 41,4 m. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia N[ajświętszej] M[aryi] Panny po raz pierwszy będzie ona pracowała od godziny 19 do 20 [ 1 ].

Ponieważ moc tymczasowej stacji jest bardzo mała, przeto prosimy o łaskawe powiadomienie, gdzie, jakim odbiornikiem i jak była słyszalna. A także czy nie przeszkadzała ona komu w odbiorze innych stacji, byśmy mogli usterki usunąć.

Kto by chciał przyczynić się do dalszego rozwoju tej radiostacji, może przesłać ofiarę na ten cel na zwyczajne konto Niepokalanowa PKO 150.283.

O. Maksymilian M-a Kolbe [ 2 ]

[ 1 ] Audycje próbne wyemitowane zostały dwa razy. Z powodu braku odpowiedniego zaplecza technicznego z wskutek wybuchu II wojny światowej, radiostacja nie zdążyła się rozwinąć. Oficjalna jej nazwa ała: SP 3 RN, a sygnałem był fragment melodii pieśni Po górach, dolinach.

[ 2 ] Podpis własnoręczny.