1153

[Syn Człowieczy]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, przed 8 XII 1938] [ 1 ]

Maryja

"Syn Człowieczy", tj. Maryi, z upodobaniem powtarza Jezus.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Myśli do artykułu pt. Maryja Niepokalana - zob. Pisma VII, 1170.