1154

Filius hominis [ 2 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, przed 8 XII 1938] [ 1 ]

Mt 10,23; 11,19; 12,8.40; 13,27.41; 16,28; 17,12.22; 18,11; 20,28; 24,30.30.37.44; 25,31; 26,2.45 = 18 razy.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zob. Pisma, 1153, przyp. 1.

[ 2 ] Syn człowieczy.