1155

Matka Boża

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, przed 8 XII 1938] [ 1 ]

Maryja

Matka Boża = Stwarzając Ją Bóg wznosi się jakby ponad siebie tworząc stworzenie jakoby wyższe [od] siebie.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zob. Pisma, 1153, przyp. 1.