116

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Zakopane, 27 XII 1926

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Dzisiaj otrzymałem kamasze, za które wręcz br. Zenonowi [ 1 ] jako też za jego liścik z życzeniami, przez Niepokalaną "Bóg zapłać".

Chciałem na święta braciom coś więcej ponapisywać, ale kaszel upominał się, by raczej o nim pomyśleć. Już go się prawie całkiem pozbyłem. A Ty pewno jeszcze kaszlesz?

Formularze popodpisywałem, ale znowu przekonałem się jak potrzebne są pamiętniki, bo nie wiedziałem czy Cieciura pisze się przez u czy ó; napisałem u.

Br. Zeno [ 2 ] owinął buty w papier, [ma] którym były moje tezy z filozofii, oby one czasem gdzieś się nie zarzuciły. Byś wiedział o co chodzi, wycinek z tego papieru załączam.

Załączam adres nowego prenumeratora.

Czy Franuś tam jest jeszcze?

Pisał mi N[ajprzewielebniejszy] O. Prowincjał [ 3 ], że o. Wincenty [ 4 ] donosi, iż sprawa MI jest już w Kongregacji [ 5 ].

Warto napisać do siostry br. Alberta [ 6 ], by opisała jak najszczegółowiej, co o nim wie, i zwróciła się do znających br. Alberta i krewnych, by podobnie uczynili. Niech prześle (o ile jej to nie sprawiłoby przykrości) jego listy i poleci krewnym przesłać. Ten cały ruch lepiej by było robić po cichu, by potem nie zdawało się, że i innym to robić trzeba, a jeżeli się nie czyni, to już Wydawnictwo samo go nie uznaje godnym tego.

Na razie kończę, by prędzej list posłać.

"Memento"

Twój

br. Maksymilian

[PS] "Pochodni" na grudzień nie otrzymaliśmy 2 egz[emplarzy] [ 7 ].

[ 1 ] Br. Zenonowi Żebrowskiemu.

[ 2 ] Br. Zeno Żebrowski.

[ 3 ] O. Peregryn Haczela.

[ 4 ] O. Wincenty Boruń.

[ 5 ] Penitencjaria Apostolska 22 X 1926 obdarzyła rzymską MI wieloma odpustami i przywilejami na prośbę Prokuratora Zakonu. Brewe Ojca św. Piusa XI w tej sprawie z 18 XII 1926. Zob. "Comm. Ord." 24 (1927) 143-148.

[ 6 ] Antonina Olszakowska, w zgromadzeniu Sióstr Szarytek s. Maria Salomea; nie podała jednak szczegółówz życia br. Alberta, zmarłego w 1926 r., tłumacząc się, że od dawna nie przebywała już razem z bratem.

[ 7 ] W oryginale znajduje się jeszcze dopisek o. Juliana Mirochny: "Serdecznie pozdrawiam i z Nowym Rokiem życzę jak najobfitszego błogosławieństwa Niepokalanej. Proszę o memento - fr. Julian".