1163

[Modlitwy za ofiarodawców]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, 13 II 1939] [ 1 ]

Za Ofiarodawców, którzy wedle możności dopomagają nam w pracy nad zdobyciem całego świata Niepokalanej, a przez Nią Najśw[iętszemu] Sercu Jezusowemu, tak Ojcowie na wszystkich Mszach świętych jak i Bracia codziennie wspólnie się modlą.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Data przyjęta na podstawie noty archiwalnej.