1165

Jeszcze o MIN-ie

Oryg.: brak. - Odp.: ms powiel. EN 26 II 1939.
[Niepokalanów, przed 26 II 1939]

Przepisy wewnętrzne Niepokalanowa mówią (§ 9), że O. Gwardian służy wszystkim. Ale ponieważ niemożliwe by było dbać o wszystkich osobiście, więc czyni to przez rozliczne organa.

I tak nasamprzód o Pierwszym Mieszkańcu Niepokalanowa, Panu, Bracie Starszym i Oblubieńcu dusz, przebywającym w Eucharystii, by Mu dobrze było pośród nas przebywać i działać - myśli Zakrystia.

Wszystkim Braciom pierwszą usługę oddaje furta, wpuszczając ich jako kandydatów do klasztoru. Wewnątrz zaś klasztoru osobne działy dopomagają niepokalanowianinowi w rozwoju duchowym, umysłowym czy fizycznym. Wszystko jednak zdąża do jedynego celu, tj. uświęcenia duszy przez Niepokalaną, której wola objawia się w Regule i Konstytucjach zakonnych.

Duchowe sprawy dzielą się na sprawy wewnętrzne, czyli sumienia, i zewnętrzne, czyli zakonnościowe. W sprawach sumienia dopomaga Ojciec Duchowny, którego każdy dowolnie sobie ustalić może. Poza tym jeden z Ojców z obowiązku ma zarezerwowany czas na ten cel i urzędowym Ojcem Duchownym się zowie. W sprawach zakonnościowych dopomagają Ojcowie Prefekci.

O ogólne kształcenie umysłowe dbają kursy dokształcające.

Sprawy materialne dzielą się na trzy działy: żywnościowy, odzieżowy i sanitarny.

Dział żywnościowy podaje wszystkim pożywienie w refektarzu. By je przygotować, uwijają się różne jego poddziały: Ogród uprawia warzywa, pielęgnuje owoce i prowadzi pasiekę; poza tym troszczy się o czyste powietrze zadrzewiając ulice. Hodowlany dostarcza do masarni żywca, który w postaci mięsiwa i wędlin dostaje się do kuchni. Mleczarnia robi twarogi, sery i masło, a spiżarnia pamięta o zaopatrzeniu się w różne soki, powidła itp. Wreszcie zmywalnia nie tylko zmywa naczynia kuchenne i stołowe, ale również nakrywa do posiłków i utrzymuje czystość w refektarzu.

Odzieżą służy Braciom dział odzieżowy. Składa się on z kilku poddziałów. Do magazynu odzieżowego, który wydaje odzież i zamienia brudną i podartą na czystą i całą, dostarczają odzienie krawczarnia i trykociarnia. Szewczarnia obuwa, pralnia pierze, a bieliźniarnia roznosi co sobota Braciom czystą bieliznę.

Sanitarny dział wreszcie prowadzi szczególną ewidencję stanu zdrowia Braci, zapobiega chorobom i chorych pielęgnuje. I tu można rozróżnić poddziały: apteka, dentystyczny, przychodnia i szpitalik. Poza tym jeszcze fryzjernia i łaźnia. Dział sanitarny posiada też specjalną kuchnię dostosowującą się do potrzeb chorych, słabych czy rekonwalescentów.

W końcu trzeba jeszcze dodać magazyn ogólny, który służy wszystkimi rzeczami potrzebnymi do użytku, a nie objętymi poprzednimi działami.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]