1166

Niepokalana

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, przed majem 1939] [ 1 ]

II

Jan nazajutrz po przystaniu z Andrzejem do Pana Jezusa uczestniczy w godach w Kanie Galilejskiej i tam spotyka Najśw[iętszą] Pannę i opisuje w swojej ewangelii, jak to Matka Najśw[iętsza] zatroszczyła się o nowożeńców i pośredniczyła u Syna, by zaradził brakowi wina na uczcie. Sam słyszał Jej słowa skierowane do Jezusa: "Wina nie mają" [J 2,3] i do sług: "Zróbcie, cokolwiek wam poleci" [J 2,6]. Pisze to, że potem udał się On sam (Pan Jezus) i Matka Jego, i bracia, i uczniowie do Kafarnaum. Więc z Matką Najśw[iętszą] i on tam poszedł.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Myśli do artykułu pt. Niepokalana za ziemskiego życia - zob. Pisma, 1177.