118

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z widokiem i nadr.: Tatry w zimie. Przejście nad Zawratem.

Zakopane, 28 XII [1926] [ 1 ]

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Piszę w urzędzie pocztowym. Zauważyłem, że w księgarni kolejowej nie ma już naszych kalendarzy. Prześlij z 10 egz.

W Zakopanem sezon zimowy. Dużo ludzi z całej Polski. Prześlij więc i ze 100 kartek reklamowych "Rycerza", a księgarnia kolejowa je rozda.

Niech Niepokalana ma Was wszystkich w opiece

Twój brat

O. Maksymilian

[Dopisek] Dziś otrzymałem "Rycerze". Bardzo mi się podobały. Ks. Archutowski, dziekan Wydz[iału] Teol[ogicznego] na Uniw[ersytecie] Krakowskim, jest też tutaj, oglądał "Rycerza" i mówił, że mało druku. Wytłumaczyłem, że za to tanio, bo inaczej trzeba by podnieść cenę.

[Adres] Przew[ielebny] O. Redaktor | O. Alfons M-a Kolbe | Grodno | OO. Franciszkanie

[Stempel pocztowy] Zakopane 28 XII 26 [ 3 ]

[ 1 ] Zob. przyp. 3.

[ 2 ] Ks. Józef Archutowski.

[ 3 ] W oryginale data roczna stempla pocztowego: 28, jest mylna, winno być: 1926. Przemawia za tym Dzienniczek mszalny. Dnia 28 XII 1928 św. Maksymilian przebywał już w Niepokalanowie, natomiast 28 XII 1926 w Zakopanem. Poza tym o. Alfons w 1928 r. przebywał już w Niepokalanowie, natomiast w 1926 r. był jeszcze w Grodnie, zgodnie z adresem. - Inne lata nie wchodzą tu w rachubę.