1206a

[Dedykacja w książce]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. Jest to dedykacja br. Urbanowi Szramowi w książce "Ku większej miłości Niepokalanej. Wiązanka pięknych myśli i praktyk ku czci Najświętszej Marji Panny, wyjętych z dzieł bł. Ludwika Grigniona, ks. Bernarda Welzela i ks. Józefa Schrijversa", Niepokalanów 1935.
Niepokalanów, 11 VI 1939

Często zwracaj się do Niepokalanej w trudnościach, pokusach i wszelkich potrzebach.

br. Maksymilian M-a Kolbe