1207

Słowo wstępne

Oryg.: rkps AN. - Druk.: przedmowa do książki br. Kamila Banaszka: "W rycerskiej służbie", Niepokalanów 1939 (odbitka zecerska).
[Niepokalanów, przed 1 IX 1939] [ 1 ]

Żyjemy w epoce, którą można by nazwać początkiem ery Niepokalanej. W roku 1830 objawienie "Cudownego Medalika" Niepokalanej, w r. 1854 ogłoszenie dogmatu, a w cztery lata później w Lourdes znajomość dogmatu rozpowszechnia się coraz bardziej po świecie. Ale jeszcze wiele, bardzo wiele dusz Niepokalaną nie dosyć zna, nie dosyć kocha. I dzisiaj można jeszcze powtórzyć za bł. [ 2 ] Grignionem de Montfort: "Matka Najświętsza dotąd nie była znana i to jest jeden z powodów, dlaczego Jezus Chrystus nie jest tak znany, jak być powinno" [ 3 ].

Br. Albert Olszakowski znał Niepokalaną bardziej niż ogół dusz pobożnych i dlatego bardziej Ją ukochał, doskonalej się Jej oddał i z bezgranicznym poświęceniem dla Niej pracował, cierpiał i umarł, by jak najwięcej dusz do Niej pociągnąć.

Jeżeli przeczytanie tej garstki wspomnień wznieci iskrę miłości ku Niepokalanej, a tlącą miłość rozpłomieni, cel książeczki będzie osiągnięty.

O. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian

[ 1 ] Odbitka zecerska gotowa była przed wybuchem II wojny światowej. Wojna przerwała dalsze prace nad doprowadzeniem do końca wydania życiorysu br. Alberta Olszakowskiego, pióra br. Kamila Banaszka.

[ 2 ] Kanonizowany w 1947 r.

[ 3 ] Tajemnica Maryi - wstęp - przyp. aut.