1207a

[Br. Albert Olszakowski]

Oryg.: brak. - Druk.: aneks do książki br. Kamila Banaszka: "W rycerskiej służbie", Niepokalanów 1939, 124 (odbitka zecerska).

[Niepokalanów, przed 1 IX 1939] [ 1 ]

Br. Albert odznaczał się doskonałym posłuszeństwem.

Pewnego razu przyszedł do mnie, jako swego ojca duchownego, i zwierzył się, że trapi go myśl, by opuścił zakon i oddał się życiu surowszemu niż życie klasztorne. Zważywszy okoliczności nie mogłem dostrzec w tym oznak Woli Bożej i powiedziałem mu otwarcie, że jest to tylko pokusa. Na kolanach wysłuchał odpowiedzi i nigdy już do tej sprawy nie powrócił.

Poświęceniu też swemu nie stawiał granic. Gdy po przeniesieniu "Rycerza" do Grodna czas swój dzielił pomiędzy pracą w zakrystii, kancelarii parafialnej i jeszcze przy wydawnictwie, jako jedyny przy mnie obok redaktora pracownik stały, często do późna wieczorem oddawał się pracy, a nawet zdarzało się, że aby nie dopuścić do opóźnień i do rana pracował.

Przebijała także w nim pokora. Chociaż znał pracę drukarską, to jednak chętnie przyjmował wskazówki. W całej jego postawie i działaniu promieniowała ta piękna cnota.

O. Maksymilian Kolbe

[ 1 ] Zob. Pisma, 1207, przyp. 1.