1212

Podział pracy

Oryg. ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, maj-lipiec 1940] [ 1 ]

Przed wojną praca w Niepokalanowie dzieliła się na 3 części: 1) cel, 2) środki i 3) pomoce. Obecnie zasadnicza różnica uwydatniła się w tym, że "pomoce" służące przedtem li tylko dla samowystarczalności wewnętrznej obsługują też ludzi spoza furty.

Skróty pozostały te same: więc kierownictwo pierwsze K 1 (jedynka) - MIN - obsługuje niepokalanowian; K 2 (dwójka) - MIP służy duszom polskim, a K 3 (trójka) MIM - (MI Mundiale - światowa) dopomaga wszystkim innym do poznania i coraz gorętszego miłowania Boga przez Niepokalaną.

Te trzy kierownictwa obejmują wszystkie dusze pod słońcem, zawierają cel Niepokalanowa jako Centrali MI (CMI) i tworzą wraz z kier[ownictwem] 4 (czwórką) - prokuratorią, co służy środkami materialnymi - Administrację MI (AMI).

Co do środków - pozostało Studium środków (5), Produkcja (6), Reprodukcja (7), i Ekspedycja (8), czyli wedle pierwszych liter eSPeRE.

I cyfry "pomocy" nie uległy zmianom. Więc 9 - Narzędziowy, 10 - Kierownictwo miejsca, 11 - zdolność zmiany miejsca czyli Komunikacja i 12 - na razie zawieszone, z tym że stróże zostali przydzieleni do 1., a straż pożarna pozostała bez wyraźnego przydziału. W skrócie NaMKoB.

Okoliczności obecne wprowadziły jeszcze trzynastkę 13 - obóz wysiedlonych i 14 - schronisko Polskiego Czerwonego Krzyża.

Przy czym rozrosła się mleczarnia i pracuje na prawie kierownictwa ze skrótem dawniejszym IML. - Podobnie i żywnościowy, odzieżowy i sanitarny udzielają się też na zewnątrz i dlatego przekraczają granice K 1, co wyraża się ich obecnością na zebraniach kierowników.

Tak więc cyfra skrótu oznacza Kierownictwo, litera duża - początek nazwy działu, mała - poddziału. Skróty bez cyfry oznaczają nazwy ponadkierownicze [ 2 ].

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Pewne charakterystyczne zjawiska ówczesnego Niepokalanowa, jak np. rozwój mleczarni, działu sanitarnego itp. odpowiadają warunkom życia Niepokalanowa opisanym w listach z dnia 21 V 1940 i 16 VII 1940 - zob. Pisma, 774 i 777.

[ 2 ] Ostatnie dwa zdania własnoręczne. Zapewne do tych uwag dołączony był spis kierownictw, działów i poddziałów, na które wspólnota Niepokalanowa była podzielona na czas wojny.