131a

Do administracji [ 1 ] Rycerza Niepokalanej w Grodnie

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Zakopane, 14 II 1927] [ 2 ]

1) Wpisać do MI (dypl[omik) i medal[ik] wydałem) i od stycznia "R[ycerz] N[iepokalanej]" z kalendarzem i czek; Jan Florek, Państw[owa] Szkoła Przemysłu Drzewn[ego], Zakopane (wpłaci jak będzie mógł - na trzecim roku rzeźby).

2) Julia Charazińska, Siostry Sercanki, Zakopane "R[ycerz] N[iepokalanej]" od stycznia i kalendarz (2 zł pobrałem).

3) Ks. Piwiński [ 3 ] ze Lwowa, proboszcz kośc[ioła] N[ajświętszej] M[aryi] P[anny] Śnieżnej (za "Rycerza" - już otrzymuje widać - 10 zł pobrałem - i reszta chyba ofiara - gdy kiedy będę u niego to i szczegółów się dowiem, bo w "Księżówce" [ 4 ] mieszka).

Uwaga: Do kalendarzy nie zapominać załączać ściennych kalendarzy. Dostałem 5 ściennych brakujących do poprzedniej wysyłki z 15 kalendarzami, już znowu [jestem] bez ściennych.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

PS [na kopercie]. Jeszcze do MI (dypl[omik] i med[alik] dałem) wpisać i "Ryc[erza] Niep[okalanej]" i kalendarz i czek posłać pod adresem: Wojciech Czerwosz - Państw[owa] Szkoła Przem[ysłu] Drzewn[ego] - Zakopane.

Jeszcze 5 kalendarzy z 1926.

[Adres na kopercie] Przewielebny O. Redaktor | O. Alfons M-a Kolbe | OO. Franciszkanie | Grodno

[Nadawca] [...] [ 5 ] S[iostry] Sercanki | Zakopane | Łukaszówki

[Stempel pocztowy] Zakopane 14 II 27

[ 1 ] Wskazuje na to uwaga Świętego na górze karty: "Dla administracji".

[ 2 ] Dane stempla pocztowego.

[ 3 ] Ks. Jan Piwiński.

[ 4 ] "Księżówka" - willa klimatyczna dla duchowieństwa w Zakopanem.

[ 5 ] Nazwisko św. Maksymiliana wycięte wraz z górną częścią koperty. Święty przebywał w czasie kuracji u Sióstr Sercanek w Zakopanem.