132

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis.

Zakopane, 1 III 1927

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

"Rycerze" doszły, ale: 1) 4 ogłoszeń w paczce nie było, a to konieczne, - 2) Lutowej "Pochodni" też nie otrzymałem jeszcze. 3) Zapomniałem na kartce zaznaczyć, by do Ayówny do wilii "Słonecznej" w Zakopanem też posłać bezpłatnie biografię św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 4) Niepokalaną prosi ks. I[gnacy] J[arek] o zdrowie. 5) Warto stale słać bezpłatnie "Rycerza" pod adresem s. Klemensa, nazaretanka - S[iostry] Sercanki - Łukaszówki, Zakopane, bo [ona] choć nie ma pieniędzy, to jednak wielu odwiedza i tak prenumeratorów może trochę zjedna, a prosi o "Rycerza". Załączyć jej kartki reklamowe.

Twój

br. Maksymilian

[PS] Telegram o pogrzebie śp. o. Melchiora [ 1 ] otrzymaliśmy i dzisiaj obydwaj odprawialiśmy za niego Msze św. [ 2 ]

Opisu szczegółów oczekuje.

Dla Wydawnictwa nowa to strata na ziemi, ale też nowy zysk w niebie.

Śp. o. Melchior, o ile pamiętam, też mówił, że do MI należy.

A Tyś wrócił cały po tylu niewygodach i niespaniach w podróży? [ 3 ]

[Adres] Przewielebny O. Redaktor | O. Alfons M-a Kolbe | Grodno | OO. Franciszkanie

[Stempel pocztowy] Zakopane 1 III 27

[Nadawca] O. Maksymilian M-a Kolbe | S[iostry] Sercanki - Zakopane

[ 1 ] W Dzienniczku mszalnym pod datą 1 III 1927 wpisana jest Msza św. "pro a. P. Melchioris". O. Melchior Fordon zmarł 27 II 1927 w Grodnie w opinii świętości, pogrzeb odbył się 2 III. Św. Maksymilian nie pojechał na pogrzeb, obawiając się - i słusznie - że nie zdąży (jak to było z pogrzebem br. Alberta Olszakowskiego w Grodnie), gdyż jako chory, musiał robić przerwy w podróży. W pamiętniku pod datą 27 II 1927, niedziela, zanotował: "Zmarł o. Melchior Fordon w Grodnie. Pogrzeb odbyć się miał we środę. Telegram przyszedł do Zakopanego 28 w poniedziałek" (Pisma, 866, H).

[ 2 ] Obydwaj, tj. św. Maksymilian i o. Julian Mirochna.

[ 3 ] O. Alfons Kolbe pod koniec lutego 1927 r. odbył podróż z Grodna do Poznania i Zakopanego.