133

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis. i jedno zdanie na kopercie.
Zakopane, 2 III [ 1 ] 1927

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Przed chwilą był u mnie ks. prałat Pilch z Kielc i przestrzegał, by czasem w "Rycerzu" nie pisać nic [ 2 ] przeciw sprawie objawień Niepokalanej w Słupi w Poznańskiem. Obszernie opowiedział swoje krytyczne obserwacje i studia [ 3 ] i jest przekonany o prawdziwości objawień. Całe swoje studium przesłał obecnie J. E. Ks. Prymasowi [ 4 ]. Ks. Prymas miał przedtem już oświadczyć, że jak tylko będzie jawny cud, to władza kościelna głos zabierze. - Więc ostrożnie!!! [ 5 ]

Matka Boża przy każdym objawieniu mówi na początku: "Jestem Niepokalanie Poczęta".

Powtarzam, że sam ów prałat badał: szczegółowo dzieci, był obecny dwukrotnie na objawieniach, robił próby (lampką elektryczną w oczy itp.) podczas ekstazy, przestudiował dokumenty, porównywał z najnowszą pracą o Lourdes" "L`histoire de Notre Dame de Lourdes" [ 6 ], jest w ścisłym kontakcie z proboszczem [ze] Środy [ 7 ], do której Słupia należy, widać po nim z rozmowy zmysł krytyczny obok pobożności, sam jest redaktorem organu diecezjalnego i w sile wieku. Podaję te szczegóły, by podkreślić, że jego zdanie dużo mówi.

Ponieważ ów prałat zna księgarza w Paryżu, więc prosiłem, by i dla biblioteki redakcyjnej zamówił owo najnowsze dzieło o Lourdes. Przyjdzie ono do Grodna z czekiem PKO Katowice w środku, na który trzeba będzie wpłacić należytość.

Poślij też do ks. proboszcza Meissnera 8 egz. "Rycerza Niepokalanej" dla dzieci, które widują Niepokalaną, i to od stycznia i stale ślij - ale zaraz. Może Niepokalana zechce i swojemu "Rycerzowi" przez nie pobłogosławić, a może i dać jakie zlecenie. Może to za wielkie byłoby żądanie. Niech czyni jak się Jej podoba.

Aha, ów proboszcz Meissner jest przekonany o prawdziwości widzeń.

Można mu posłać jeszcze z 10 lub 15 kalendarzy (ze ściennymi).

Twój

br. Maksymilian

PS - Zarzuty "Postępu" [ 8 ], "Polaka-Katolika" [ 9 ] i kogoś tam jeszcze przeciw Słupi już są rozbite [ 10 ], więc nie powtarzać [ 11 ] ich czasem, a gdyby wdarły się do kwietniowego numeru, koniecznie [ 12 ] wyrzucić, choćby przyszło dużo stracić na papierze podrukowanym już.

PS - Ks. proboszczowi Meissnerowi napisz, że "Rycerza" wysyła się na skutek mojej rozmowy z ks. prałaten Pilchem z Kielc.

[ 1 ] W oryginale pomyłkowo: IV. Por. Pisma, 135, przyp. 1. W liście nr 135 św. Maksymilian powraca do tematu objawień Matki Bożej w Słupi, tu porusza tę sprawę po raz pierwszy.

[ 2 ] W oryginale wyraz podkreślony trzykrotnie.

[ 3 ] Na temat objawień ks. Zygmunt Pilch napisał pracę: Co było w Słupi, t. I, 1928; t. II, 1933; ms - archiwum parafii kolegiackiej pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wlkp.

[ 4 ] Ks. Prymasowi Augustowi Hlondowi.

[ 5 ] Wyraz podkreślony trzykrotnie.

[ 6 ] L. J. M. Cros TJ, Histoire de Notre Dame de Lourdes, t. I, Paris, 1925; t. II-III, Paris 1926 (zawiera bogaty zbiór materiałów źródłowych na temat objawień, obejmuje okres do 1879 r.).

[ 7 ] Ks. Mieczysławem Meissnerem.

[ 8 ] "Postęp" - codzienne niezależne narodowe pismo katolicko-ludowe, ukazywało się w Poznaniuw latach 1889-1935 (od 1928 r. pod zmienionym tytułem "Nowy Kurier").

[ 9 ] "Polak-Katolik" - pismo codzienne, ukazujące się w latach 1905-1929, początkowo w Lublinie, od 1908 r. w Warszawie. Redaktorem i wydawcą był bł. Ignacy Kłopotowski. W latach 1929-1932 pod zmienionym tytułem "Polska" wydawali je Księża Pallotyni, początkowo jako tygodnik, a następnie jako dziennik.

[ 10 ] Wyraz podkreślony trzykrotnie.

[ 11 ] Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 12 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie