137

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Zakopane, 22 III [1927] [ 1 ]

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Cześć Niepokalanej, że raczyła 3 M [ 2 ] uregulować. - Ona wszystko może.

Po afisze szturmowałem, bo bez nich sklepy nie rozsprzedadzą. Na kwiecień koniecznie zaraz przysłać, bym mógł uregulować kolportaż na przyszłość.

O. Juliana ze względu na słabe płuca 1000 razy (w myśl recepty listu) nie ściskałem, on jednak (bo to na odległość) dwa razy tyle ściska.

Jeśli w Grodnie będą rekolekcje, jak piszesz, to ja je tu dziś zacznę, pięciodniowe, bo chyba i w Grodnie nie ośmio[dniowe].

Falcówka ma oznaczone i maksimum rozmiaru arkusza, ale i minimum. Wiesz chyba już o tym.

Ja powrócę w Wielką Sobotę najprawdopodobniej; czy wobec tego br. Salezy będzie mógł się oderwać? (wyjadę z Zakopanego może w W[ielką] Środę). Odpowiedz, bo jeśli nie, to "ciężarki" walizkowe i niewalizkowe muszę osobno odesłać, żeby się nie przesilić - tak teraz chucham na siebie.

S. Szczęsna Sulatycka jeszcze na odjezdne zdążyła nakreślić mi słów kilka, w których wyraża zgodę na wydrukowanie listu z III oddziału Sem[inarium] Nauczycielskiego] z Wirowa [ 3 ].

IV kurs Sem[inarium] z Wirowa wysłał ponoć kiedyś 40 zł. Sprawdź czy zamieszczone w ostatnich numerach 1926 [ 4 ].

Br. Gabrielowi powiedz, że w dzień jego Patrona przy ołtarzu o nim pamiętał będę w memento.

W schematyzmie tylu franciszkanów, że aż się serce raduje [ 5 ], ale jeszcze za mało podano, bo (s. 29) poza przestawieniem liczby ojców Poznania z Warszawą "Univ[ersim] [ 6 ] z Przemyśla chyba jest 5 a z Kalisza 7, stąd "Univ[ersim] całe 240, o co krzyczy też suma liczb 74 + 76 + 90. - Wiem, że to błędy rękopisu ze Lwowa.

Memento

Twój

br. Maksymilian M-a

[Dopisek] W kwietniu zacznę tu coś robić (kolportaż "Ryc[erza"]).

Do "Głosu Narodu" wpadnę [ 7 ].

[Adres na kopercie] Przewielebny O. Redaktor | O. Alfons M-a Kolbe | OO. Franciszkanie | Grodno

[Stempel pocztowy] Zakopane 22 III 27

[Nadawca] O. Maksymilian M-a Kolbe | S[iostry] Sercanki | Zakopane (Łukaszówki)

[ 1 ] Rok ustalono na podstawie stempla pocztowego oraz uwagi o. Alfonsa na kopercie: "Odp. 24 III 27 Alf."

[ 2 ] Por. Pisma, 119, przyp. 8.

[ 3 ] Zob. Pisma, 134, przyp. 2.

[ 4 ] Nie znaleziono w RN 1926 i 1927.

[ 5 ] Schematismus FF. Minorum S. Francisci Conventualium Provinciae S. Antonii Pat. et B. Jacobi de Strepa A. D. 1927 podaje, że w 1927 r. było w prowincji polskiej: 74 ojców, 76 kleryków, 90 braci zakonnych oraz 43 uczniów Małego Seminarium we Lwowie.

[ 6 ] Ogólnie, w całości, razem.

[ 7 ] Redakcja "Głosu Narodu" znajdowała się w Krakowie.