141

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Grodno, 5 VI 1927

Telegram

Szóstego jedenasta wieczór będę w Zgierzu. Siódmego zwiedzimy Arkadię [ 1 ]. Dobrze?

Maksymilian

[Adres] Alfons | Franciszkanie | Łagiewniki | Zgierz

[ 1 ] Po powrocie z Zakopanego św. Maksymilian czuł się zmuszony podjąć rozbudowę wydawnictwa, gdyż dotychczasowe pomieszczenie w klasztorze grodzieńskim było już za ciasne. Rozważał możliwość budowy osobnego domu wydawniczego przy klasztorze grodzieńskim albo nieszawskim: "[...] Ze szczerym entuzjazmem przyjął o. Bronisław [Stryczny] myśl, że «Rycerz» mógłby się przenieść do Nieszawy. Największą salę na dole już Ci na to poświęca. Braci pomocników przyjmie z wielką radością [...]" - pisał do Świętego o. Alfons z Nieszawy jeszcze 10 IV 1923. Jednak najlepszym dla Wydawnictwa rozwiązaniem było ulokowanie się pod Warszawą lub w samej stolicy. Skoro dowiedziano się, że właściciel "Arkadii", dworku pod Łowiczem, pragnie swą posiadłość ofiarować na dobry cel, powstał projekt rozpoczęcia starań o przekazanie budynku na potrzeby wydawnictwa. "Arkadia" była w posiadaniu Radziwiłłów - zob. J. Wegner, Arkadia, Warszawa 1948, 64.