143

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Częstochowa, Jasna Góra.
[Częstochowa], 17 VII 1927

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Piszę na dworcu czekając na pociąg do Krakowa [ 1 ]. W Teresinie byłem z o. Florianem, by porobić zdjęcia fotograficzne. Poleciłem też zaraz zrobić ze dwie klisze w "Ilustr[acji] Prasy Polskiej" [ 2 ].

Wypytywałem się o ceny w przedsiębiorstwach budowlanych: wszędzie prawie od 50-60 zł za metr sześcienny.

O. Pius [ 3 ] na Jasnej Górze przyjął mnie nadzwyczaj serdecznie: oto łączność w Niepokalanej. - Przed Cudownym Obrazem odprawiłem Mszę św. o godzinie 9.45 w intencji, jaka się Niepokalanej najbardziej podoba i by raczyła jak najprędzej zdobyć cały świat, polecając "omnes et singulos" [ 4 ] z Wydawnictwa, sprawy kapituły i wydawnicze na kapitule [ 5 ].

Orate, orate, orate [ 6 ].

br. Maksymilian

[Adres] Przew[ielebny] O. Redaktor | "Rycerza Niepokalanej" | O. Alfons Kolbe | Grodno | OO. Franciszkanie

[Stempel pocztowy] Dziedzice-Warszawa 17 VII 27

[ 1 ] Św. Maksymilian jechał na kapitułę prowincjalną jako "definitor ex gratia" (tj. jako nadzwyczajny jej uczestnik; delegatem właściwym klasztoru grodzieńskiego był o. Edward Kustroń). W czasie kapituły wraz z o. Anzelmem Kubitem został mianowany przez prezesa kapituły, generała o. Alfonsa Orlicha (Orliniego), magistrem zakonu. Ojcowie kapitulni obradowali w dniach 19-21 VII w Krakowie. Św. Maksymilian referował sprawę fundacji w Teresinie pod przyszły Niepokalanów.

[ 2 ] Dowodem na to, że Święty był w kontakcie z firmą "Ilustracja Prasy Polskiej", jest odnotowanie tejże firmy w księdze kasowej MI, np. pod datą 20-28 II 1927.

[ 3 ] O. Pius Przeździecki, paulin.

[ 4 ] Wszystkich i każdego z osobna.

[ 5 ] Stan spraw wydawniczych przed kapitułą krótko przedstawia o. Alfons w Notatkach o MI, 79, pod datą 10 VII 1927: "W międzyczasie stały się rzeczy dwie: 1) dnia 13 VI nawiązał O. M[aksymilia]n [kontakt] z plenipotentem dóbr Ks[ięcia Jana] Druckiego-Lubeckiego; 28 VI porękę darowizny otrzymał, zaś 4 VII w rozmowie z samym Księciem o tym się upewnił. D[nia] 8 VII przybył do nas pełn[omocnik] Sr[zednicki] i złożył ustne zaproszenie do oglądnięcia terenów w Teresinie, następnego dnia (wczoraj) O. M[aksymilia]n pojechał. Jutro ja go dogonię i zwiedzimy rzecz tę razem. 2) 5 i 6 VII narozmawialiśmy się z O. Generałem o naszych sprawach. Pozwolił i na przyjęcie Teresina, i na zwożenie cegieł".

Kapituła prowincjalna zgodziła się na założenie nowego domu wydawniczego i na przyjęcie darowizny księcia, ale warunki (dwadzieścia sześć Mszy św. wieczystych corocznie, z czego dwie w pałacu księcia) w zasadzie odrzuciła, zlecając ich rewizję radzie prowincjalskiej. Tymczasem 6 VIII 1927 na pustym jeszcze polu poświęcono uroczyście stojącą do dziś figurę Niepokalanej. Dnia 1 X 1927 książę rezygnuje ze zobowiązań i rozpoczyna się niebawem budowa Niepokalanowa. Nazwę nowej placówce - Niepokalanów - nadaje o. prowincjał K. Czupryk na wniosek o. Dominika Bednarza. Współpracownicy św. Maksymiliana pragnęli nazwy "Gród Marii" lub "Gród Niepokalanej" - zob. list księcia Jana Druckiego Lubeckiego do Świętego z 12 VII 1927 (warunki darowizny) i list księcia do Prowincjałatu OO. Franciszkanów we Lwowie z 1 X 1927 (darowizna bez zobowiązań).

[ 6 ] Módlcie się, módlcie się, módlcie się.