143a

Do Komitetu Kongresu Misyjnego [ 1 ]

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerza Niepokalanej" | OO. Franciszkanie - Grodno - (Polska) | Nr konta PKO - W 150.283. - Fotokop.: AN.

Grodno, 16 IX 1927

Kom[itet] Kongr[esu] Mis[yjnego]

Niniejszym zgłaszam mój przyjazd na Zjazd Misyjny w Poznaniu w myśl wezwania zamieszczonego w "Płockim Miesięczniku Pasterskim" [ 2 ] w artykule wstępnym i proszę o przesłanie za pobraniem karty wejścia.

Z głębokim szacunkiem

O. Maksymilian M-a Kolbe
redaktor "Rycerza Niepokalanej"
i prowincjalny delegat
Franciszkańskiej Krucjaty Misyjnej w Polsce

PS - Proszę też o przesłanie karty wstępu dla współredaktora "Rycerza Niepokalanej" o. Alfonsa M-a Kolbego.

[ 1 ] Międzynarodowego Akademickiego Kongresu Misyjnego, który trwał od 28 IX do 2 X 1927 i odbywał się pod protektoratem ks. Prymasa kard. Augusta Hlonda - zob. "Miesięcznik Pasterski Płocki" 22 (1927) 305-306, 337-340; "Misje Katolickie" 47 (1927) 420-422. Najprawdopodobniej od tej pory św. Maksymilian począł poważnie myśleć o wyjeździe na misje.

[ 2 ] "Miesięcznik Pasterski Płocki" - organ Kurii Diecezjalnej w Płocku, wychodzi od 1906 r., z przerwą w latach 1939-1945.