144

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.

W pociągu Małkinia-Warszawa [ 1 ], 23 IX 1927

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Nie mogłem dostać w Białymstoku pocztówki, więc listy kupiłem.

1) Na stacji zażądałem w Ruchu "Rycerza" i kupiłem numer na miesiąc wrzesień [ 2 ]. Sprzedający miał go dość na wierzchu, ale mówił, że nie idzie. Ładny numer, tylko okładka niezbyt dobrze wydrukowana. - To mi przypomniało, że i teraz na maszynie jest okładka, ale płytki już się pozbijały i warto by je zmienić. Br. Ksawery [ 3 ] ma matryce, więc odlać nietrudno. Zapomniałem o tym wspomnieć na odjezdnem.

Trzęsie się wagon i źle pisać.

2) Warto by odpisać na zapytanie przesłane z Poznania wraz z biletami na Zjazd Misyjny, kiedy (ewentualnie) tam zajedziemy.

3) Niech bracia się modlą tęgo [ 4 ], bo od załatwienia z O. Prowincjałem [ 5 ] [i] (ewentualnie) z Księciem dużo zalety i kto wie, jakie sprawy ma do mnie O. Prowincjał, o których chciał w Grodnie mówić. Czy czasem kto nie pobruździł nam w czym, albo O. Prowincjałowi sprawy inaczej [nie] poprzedstawiał. Od Kardynała też dużo zależy.

Niechaj się więc modlą, by Niepokalana sama raczyła wszystkim pokierować.

Deszcz przez okno wagonu kropi i zalewa mi.

Memento

Twój

br. Maksymilian

PS -. Zatelegrafuj do Lwowa do mnie, gdzie Książę będzie we wtorek i w dni następne. Z przedmieścia [ 6 ] można najlepiej telefonicznie się o tym dowiedzieć. Br. Gabriel wie gdzie, bo zamyślam może z O. Prowincjałem do Warszawy zajechać i załatwić, a może i do Grodna razem. Nie wiem, jakie plany ma już ustalone sam Prowincjał.

Vale [ 7 ], bo już Warszawa, pociąg staje.

[Dopisek na kopercie] "Ruch" już przesłał należytość czekiem. Br. Gabriel ma.

[Adres na kopercie] Przewielebny O. Redaktor | O. Alfons M-a Kolbe | OO. Franciszkanie | Grodno

[Stempel pocztowy] Warszawa 23 9 27

[ 1 ] Św. Maksymilian jechał załatwić sprawy tyczące Niepokalanowa z ks. kardynałem A. Kakowskim, księciem J. Druckim-Lubeckim i prowincjałem o. K. Czuprykiem.

[ 2 ] RN powierzono także "Ruchowi" do kolportażu w księgarniach dworcowych - por. Pisma, 102.

[ 3 ] Br. Ksawery Jelasiewicz.

[ 4 ] W oryginale wyrazy podkreślone trzykrotnie.

[ 5 ] O. Kornelem Czuprykiem.

[ 6 ] Przedmieście Zaniemeńskie w Grodnie, gdzie był klasztor i Wydawnictwo RN.

[ 7 ] Żegnaj.