146

Do o. Alfonso Orilcha (Orliniego)

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. Brudnopis telegramu na urzędowym blankiecie.

Grodno, [październik 1927]

Telegram

Adestne beneplacitum apostolicum pro domo editoris? Si non, humillime instantissimeque peto quia die 7 novembris primus currus ferroviarius transportationis exire debet.

Maximilianus

[Przekład polski]

Czy jest zezwolenie apostolskie na założenie domu wydawniczego? Jeżeli nie ma, pokornie i usilnie o nie proszę, gdyż dnia 7 listopada powinien odejść pierwszy transport kolejowy [ 2 ].

Maksymilian

[Adres] Revssmo Padre Generale | Chiesa Santi 12 Apostoli | Roma | Italia

[Nadawca] Maksymilian | Franciszkanie | Grodno (Polonia)

[ 1 ] Na mocy reskryptu Kongregacji Zakonów z 29 X 1927, prokurator i delegat generalny OO. Franciszkanów, o. Francesco Saverio D’Ambrosio, erygował kanonicznie 31 X 1927 dom zakonny w Teresinie w diecezji warszawskiej, zwany potem Niepokalanowem.

[ 2 ] Prace przy budowie przyszłego domu wydawniczego, rozpoczęte z początkiem października i przyśpieszane przez św. Maksymiliana, dały rychło wyniki. Dnia 10 XI stanęła prawie już gotowa hala maszyn o wymiarach 30 × 12 m. Około 10 XI rozpoczęła się rozbiórka maszyn i likwidowanie działów pracy w Grodnie. Dnia 18 XI odszedł ostatni transport kolejowy. Wyjazd personelu wydawnictwa nastąpił w niedzielę, 20 XI. Tego dnia rano św. Maksymilian odprawił Mszę świętą dziękczynną, a wieczorem, przed wyruszeniem na stację, wygłosił przemówienie, w którym wezwał braci do całkowitego oddania się Niepokalanej. Po wycofaniu się dwóch braci, wszyscy odjechali do Niepokalanowa.