147

Do Stanisława Półtoraczyka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na papierze z nadrukiem: Wydawnictwo | "Rycerza Niepokalanej" | OO. Franciszkanie - Grodno - Polska | Nr konta PKO - W 150.283.
Grodno, 3 XI 1927

Papiery otrzymałem i powiadamiam niniejszym o przyjęciu do Wydawnictwa "Rycerza Niepokalanej" na brata zakonnego. Proszę sobie tedy przygotować nieco ubrania i bielizny, by w zimie nie zmarznąć, bo przez kilka miesięcy jeszcze w świeckim ubraniu chodzić będzie trzeba. Następnie pościel i nieco grosza na ewentualny powrót, gdyby za trudno było dostosować się do przepisów zakonnych.

Jednak tylu się dostosowuje i są szczęśliwi, więc przy pomocy Niepokalanej też będzie można być gorliwym zakonnikiem. Ponieważ Wydawnictwo przenosi się pod Warszawę (Teresin Sochaczewski), więc proszę około piętnastego bm. przesłać jeszcze zapytanie, gdzie przyjechać, bo wtedy dokładny dzień przenosin będzie już wiadomy. Zapytanie przesłać do Grodna jeszcze. Polecam Niepokalanej

O. Maksymilian M-a Kolbe