148

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Warszawa, Dworzec Główny, 11 XI 1927

Telegram 1152

Sobota [ 1 ] Msza święta w Niepokalanowie. Cześć Niepokalanej!

Maksymilian

[Adres] Alfons | Franciszkanie | Grodno

[ 1 ] Telegram nadany 11 XI, w piątek, więc pierwsza Msza święta w niepokalanowskiej kapliczce odprawiła się w najbliższą sobotę, tj. 12 XI 1927. Podana data pierwszej Mszy świętej w Niepokalanowie 17 XI w RN 7 (1928) 7 jest mylna, co wynikło być może z wcześniejszego złożenia i odlania na płytkach stereotypowych styczniowego RN jeszcze w Grodnie, by mieć chociaż jeden miesiąc wolny na przenosiny. Nie chciano bowiem pozbawiać czytelników pisma. Zob. G. Siemiński OFMConv, Na fali wspomnień, Niepokalanów 1976, ms, 98.

Poświęcenie Niepokalanowa odbyło się natomiast 7 XII 1927, w wigilię pierwszego w Niepokalanowie święta Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Kazanie podczas Mszy św. wygłosił i poświęcenia nowego klasztorku dokonał prowincjał o. K. Czupryk. Z gości byli obecni: wojewoda warszawski Władysław Sołtan, dziekan sochaczewski ks. Franciszek Garncarek, wójt gminy Szymanów Ostrowski, proboszczz Pawłowic ks. Józef Wierzejski i ks. Wincenty Siedlecki z Szymanowa oraz inni - zob. RN 7 (1928) 7; "Comm. Ord." 25 (1928) 275: "[...] Minister Provincialis iam in vigilia Immaculatae Conceptionis eiusdem anni [1927] illi [domui in Niepokalanów] benedicere potuit [...]". [Przekład polski] "Prowincjał już w wigilię Niepokalanego Poczęcia tegoż roku mógł dom ten [w Niepokalanowie] poświęcić". Zob. Pisma, 163b: "Po święcie św. Ojca Franciszka rozpoczęto budowę, a w wigilię [święta] Niepokalanej tegoż roku zaczęła się [działalność] w nowej siedzibie".