148a

Do o. Bronisława Strycznego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Jedna karta dwustr. zapis. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 273-274.
Niepokalanów 28 I 1928

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Broniu!

Czy mógłbyś mi przesłać w wigilię Matki Bożej Gromnicznej o. definitora [ 1 ], albo o. Jerzego [ 2 ] by jako kwartalny spowiednik sumienia braci przepucował. Zależy mi na tym, bo w dzień M[atki] Bożej Gromnicznej 4 braci otrzymuje kaptur i zaczyna nowicjat, 3 zaś aspirantów przywdzieje habit zakonny, więc dla siedmiu chwila ważnaw życiu.

Zaznaczyć muszę zarazem, że u nas z noclegiem trudno, bo mieszkania gościnnego brak, choć ostatecznie i z tym może by się dało zaradzić. Jest jednak i pociąg wygodny, by w dzień święta w łagiewnickim konfesjonale jeszcze zdążyć zasiąść, a mianowicie ze Zgierza rusza pociąg 14.04 i staje w Szymanowie 16.13. Po 3-godzinnym prawie pobycie u nas można o godz. 19.08 wsiąść do wagonu i znaleźć się w Zgierzu o 21.26. - Odpisz mi więc co prędzej, że jeden z nich do Niepokalanowa dnia 1 lutego o godz. 16.13 przybędzie - dobrze? Bo inaczej będzie źle!

Sądzę, że tak na przykład o. Jerzy, to i mrozu lutowego się nie boi i ciekaw zobaczyć, jak to powstaje ten skromny "Rycerz".

Aha, był tu wczoraj N[ajprzewielebniejszy] O. Prowincjał [ 3 ] i powiedział, że w Łagiewnikach macie Ceremoniarz o. Milety [ 4 ] do dania. Myślałem, że do sprzedania, ale mówił, że "gratis accepistis" [ 5 ], więc... Ja ostatecznie nic nie mam przeciw tego rodzaju załatwieniu transakcji, byleby i Niepokalanów ceremoniarz franciszkański miał pod ręką.

Kończę, bo roboty moc.

"Memento", bo i kłopotów może więcej, gdyż masoneria zdaje się wolałaby, żeby "Rycerz" trochę dalej od Warszawy siedział

br. Maksymilian

[ 1 ] Definitorem przebywającym w latach 1927/1928 w Łagiewnikach był o. Jan Warchał.

[ 2 ] O. Jerzego Wierdaka.

[ 3 ] O. Kornel Czupryk.

[ 4 ] Chodziło o książkę: G. M. Mileta OFMConv, Caeremonialis ordo Romanus ad usum totius Seraphici Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium, Romae 1904.

[ 5 ] Darmoście otrzymali.