151

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. (fotografia) jednostr. zapis.
Niepokalanów, 25 III 1928

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Droga Mamo!

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Imienin zasyłamy zaważę wdzięczni synowie

O. Maksymilian M-a Kolbe
O. Alfons Kolbe [ 1 ]

PS [ 2 ] - Kartka przedstawia cześć naszej pracowni z maszynami drukarskimi.

[Adres] Wielmożna Pani | Maria Kolbe | Kraków | ul. Smoleńsk 6 | Kl[asztor] S[ióstr] Felicjanek

[Stempel pocztowy] Teresin Sochaczewski 25 III 1928

[ 1 ] Podpis własnoręczny o. Alfonsa.

[ 2 ] Przypisek i adres pisał o. Alfons.