152

Do kandydata na brata zakonnego o nie ustalonym nazwisku

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadrukiem: Wydawnictwo | "Rycerza Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin Soch[aczewski] | Nr konta PKO W 150.283.
Niepokalanów, 10 IV 1928

Wielmożny Panie!

Medalik żądany załączam w liście. Co do wstąpienia na brata zakonnego, to nie ma oznaczonych klas gimnazjalnych czy powszechnej szkoły; większą uwagę zwraca się na rzemiosło jakie. Ale u nas w Niepokalanowie jest taka różnorodność zajęć, że tak ci, co posiadają wiedzę teoretyczną jak i praktycznie wyszkoleni, albo przynajmniej mogący się wyuczyć jakiej pracy, miejsce znaleźć mogą. Przede wszystkim jednak wymaga się szczerej chęci poświęcenia się P[anu] Bogu i Matce Najśw[iętszej] Niepokalanej. Jeżeli więc Pan zamyśla naprawdę poświęcić życie Bogu, to proszę naprzód przesłać do nas do Niepokalanowa następujące papiery: 1) świadectwo metryczne (wyciąg), 2) świadectwo zdrowia (od lekarza), 3) świadectwo moralności (od ks. proboszcza w zamkniętej kopercie) i 4) ewentualne inne odpisy świadectw szkolnych czy rzemieślniczych. Na podstawie tych świadectw nastąpi odpowiedź ostateczna w sprawie przyjęcia do naszego Zakonu. Tymczasem zaś modlić się do Niepokalanej, by sama raczyła wszystkim pokierować wedle swej Woli.

Polecam Niepokalanej

O. Maksymilian M-a Kolbe