153

Do kandydata na brata zakonnego o nie ustalonym nazwisku

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerza Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin Soch[aczewski] | Nr konta PKO 150.283.

Niepokalanów, 16 IV 1928

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na list z dnia 10 bm. w sprawie przyjęcia do Zakonu uprzejmie donosimy, że tu w Niepokalanowie przyjmuje się tylko na braci zakonnych. Bracia poświęcają życie swe Niepokalanej w najrozmaitszych zajęciach przy Wydawnictwie jako to - oprócz obsługi domu - w administracji, zecerni, drukarni, introligatorni, elektrowni itp. Jeżeli Pan pragnie życie swe Niepokalanej poświęcić, to proszę przesłać następujące papiery: 1) świadectwo metryczne (wyciąg), 2) świadectwo lekarskie, 3) świadectwo moralności od księdza i 4) świadectwa (lub odpisy świadectw) szkolnych czy wojskowych.

Polecając Niepokalanej

pozostaje

O. Maksymilian M-a Kolbe