153a

Do o. Bronisława Strycznego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Sochaczewa | Nr konta PKO 150.283. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 274-275.
Niepokalanów, 19 IV 1928

Drogi Broniu!

Ponieważ zwyczajny spowiednik o. Maurycy [ 1 ] zachorował i nie może przyjechać spowiadać, przeto zaradź jakoś. Nie wiem, kto może przyjechać, bom ostatnio chociaż nie dowierzając ni listom, ni telefonom czy telegrafom, osobiście zjechał, wróciłemz kwitkiem. O. Jerzy [ 2 ] miał wówczas dużą ochotę, ale i w Łagiewnikach trzeba było młócić. Posyłam z tym listem br. Ewarysta [ 3 ], który odbywa sobie teraz wypoczynek wakacyjnyz polecenia lekarza, bo ponoć serce ma nie w porządku, chociaż mimo szczupłej twarzy profesor medycyny stwierdził dudy silne - rozgadałem się - przysyłam więc go, by przywiózł spowiednika. - Zawód tym razem niedopuszczalny!!!, bo!

"Memento"

Twój

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] O. Maurycy Madzurek.

[ 2 ] O. Jerzy Wierdak.

[ 3 ] Br. Ewarysta Biegasa.