154

Do kandydata na brata zakonnego o nie ustalonym nazwisku

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] | Nr konta PKO 150.283.

Niepokalanów, 30 IV 1928

Drogi Przyjacielu!

Niniejszym powiadamiam, że jesteś przyjęty do naszego Zakonu w charakterze brata. Dokumenty odsyłam zaznaczając równocześnie, że należy je przywieść ze sobą do Zakonu. Przyjechać można zaraz [ 1 ]. Ze sobą wziąć nieco wyprawy, jak ubranie na święta i na co dzień do pracy, kilka par bielizny (o ile możności i pościel). Wyprawa jest wymagana, lecz gdyby jej sprawienie stanowiło przeszkodę do wstąpienia, lub powodowano opóźnienie z powodu braku środków, rzecz tę jako drugorzędną da się zredukować.

Równocześnie zaznaczam, że dłuższe opóźnienie z przyjazdem mogłoby spowodować unieważnienie przyjęcia do Zakonu.

Niepokalanów znajduje się przy stacji kolejowej Szymanów, godzinę drogi od Warszawy (koleją) w kierunku na Łowicz (przed Sochaczewem). Na stacji Szymanów każdy z kolejarzy wskaże odległy o jakie 10 minut drogi Niepokalanów.

Polecam Niepokalanej

O. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Zob. Pisma, 145, przyp. 1.