162

Do o. Daniela Huijsmansa, kapucyna

Oryg.: brak. - Odp.: rkps AN. Zob.: o. Alfons Kolbe, "Notatki" [pamiętnik], z. V, 183-184.
[Niepokalanów, 4 X 1928] [ 1 ]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Z okazji czterechsetlecia Zakonu [ 2 ], opartego ściśle na wzniosłych i żywotnych ideałach św. O. N[aszego] Franciszka, przesyłamy ze skromnej placówki naszej najserdeczniejsze życzenia, by te ideały w Zakonie zawsze żyły i rodziły coraz i coraz obfitsze owoce.

Z bratnim pozdrowieniem

O. Maksymilian Kolbe i pracownicy Wydawnictwa

[ 1 ] O. Alfons podaje ten list w swych pamiętnikach pod powyższą datą. List był doręczony tego samego dnia przez specjalnego posłańca i wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by przyjąć tę datę.

[ 2 ] Zakon OO. Kapucynów powstał w 1528 r. W 1928 r. OO. Kapucyni obchodzili jubileusz 400-lecia swojego zakonu. Z tej okazji 23 VI 1928 papież Pius XI wydał list apostolski - zob. AAS 20 (1928) 252; "Comm. Ord." 25 (1928) 248-250 - a kardynał Aleksander Kakowski, arcybiskup warszawski, wystosował do o. Daniela Huijsmansa, prowincjała prowincji warszawskiej OO. Kapucynów, list okolicznościowy. Oba te dokumenty opublikowała "Rodzina Seraficka" 19 (1928) 289-293 w numerze październikowym, o czym w Niepokalanowie dobrze wiedziano, gdyż redakcja RN otrzymywała wspomniany miesięcznik kapucyński, wychodzący od 1910 r., a przeznaczony dla tercjarzy.