162a

Do o. Bronisława Strycznego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Sochaczewa | Nr konta PKO 150.283. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 276-277.
Niepokalanów, 22 X 1928

Kochany Broniu!

Wiesz, co się stało? Oto o. Maurycy [ 1 ] spowiednik nasz zwyczajny już w Gnieznie, a jego zastępcy, ks. kapelanowi zakonnic w Szymanowie, brat zachorował, więc pojechał też. Wobec tego wiem, że poczuwasz się do obowiązku niepozostawienia braciw Niepokalanowie bez spowiedzi przed świętami Bożego Narodzenia i tylko czekasz na zawiadomienie, by natychmiast bez wymawiania się bez względu na jakiekolwiek trudności, albo sam braci pospowiadać, albo o. Jerzego [ 2 ] dla tej sprawy wysłać. Wystarczy mu powiedzieć, że ujrzy tu to, czego jeszcze nie widział, tj. wszystkie maszyny w normalnym ruchu. - Pociągów wygodnych nie brakuje, bo aż 10 [ 3 ] możliwych kombinacji pociągowych na samej linii prostej, nie mówiąc o połączeniu przez Łódź. Na upartego można nawet zaraz 19.35 ruszyć, a 9.47 być już z powrotem w Zgierzu.

Memento

Twój

br. Maksymilian M. Kolbe

[Dopisek] Tylko uważaj, byś czasem nie odmówił, bo wejdź w moją skórę, a raczejw serca braci.

[ 1 ] O. Maurycy Madzurek.

[ 2 ] O. Jerzego Wierdaka.

[ 3 ] W oryginale liczba podkreślona czterokrotnie.