163

Do kandydata na brata zakonnego o nieustalonym nazwisku

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] | stacja kol[ejowa] Szymanów | Nr konta PKO 150.283.

Niepokalanów, 7 XI 1928

W odpowiedzi na list z dnia 19 X skierowany do Prowincjała w sprawie przyjęcia do Zakonu, z polecenia N[ajprzewielebniejszego] O. Prowincjała donoszę niniejszym, że jesteś przyjęty i możesz przyjechać do Niepokalanowa. Leży on przy stacji kolejowej Szymanów w połowie drogi pomiędzy Łowiczem a Warszawą. Ze sobą wziąć należy następujące papiery: metrykę chrztu, świadectwo moralności od księdza, świadectwo zdrowia od lekarza i ewentualne inne świadectwa. Co do wyprawy potrzebne będzie ubranie na co dzień i na święto, płaszcz jakiś (bo już chłodno), obuwie na zmianę, bielizny par kilka, poduszka, kołdra, poszewki i prześcieradła, jednym słowem bielizna, pościel i ubranie świeckie na kilka miesięcy aspirantury przed otrzymaniem habitu. Przyjechać można zaraz [ 1 ].

Polecam Niepokalanej

O. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Zob. Pisma, 145, przyp. 1.