163a

Do o. Bronisława Strycznego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Sochaczewa | Nr konta PKO 150.283. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 277-278.
Niepokalanów, 12 XI 1928

Drogi Broniu!

Przesyłam Ci kłopot w formie br. Seweryna [ 1 ], który udając się po zakupy odzieżowe dla Niepokalanowa, nie będzie mógł pominąć i z jednego noclegu pod Twoją jurysdykcją.

Czy pamiętasz o wzajemności... jeszcze z klerykatu?... Co jeszcze masz do podarowania Niepokalanowowi? Jeśli ładnie poprosisz, to może i co więcej przyjmę, ten motor, czy co innego.

Twój

br. Maksymilian

[Dopisek] Pozdrowienia O. Jerzemu [ 2 ] i O. Julianowi [ 3 ] tj. ws[zystk]im.

[ 1 ] Br. Seweryna Dagisa.

[ 2 ] O. Jerzemu Wierdakowi.

[ 3 ] O. Julianowi Mirochnie.