164

Do Kurii Metropolitalnej w Warszawie

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Niepokalanów, 29 XI 1928

Do
Prześwietnej Kurii Metropolitalnej
w Warszawie

Niżej podpisany gwardian klasztoru OO. Franciszkanów w Niepokalanowie uprasza najpokorniej Prześwietną Kurię o łaskawe zezwolenie na odprawianie nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Nowenna ta odprawiać się będzie wieczorem.

O. Maksymilian M-a Kolbe [ 1 ]
gwardian klasztoru

[Pieczęć okrągła] Sigillum Conventus Fratrum Minorum S. Francisci Conv. Immaculatae Conceptionis BMV in Niepokalanów [ 2 ]

[ 1 ] Podpis własnoręczny. Na oryginale nota registratury: Curia Metropolitana Varsav. Nr 6221 Praes. 29 XI 1928, oraz adnotacja: Br. m [lekcja niepewna], Iuxta preces 29 XI 1928 St. Gall. Pieczęć okrągła z napisem: "Curia Archiepiscopalis Varsaviensis". W środku pieczęci herb kard. A. Kakowskiego.

Była to pierwsza uroczysta nowenna przed świętem Niepokalanego Poczęcia (8 XII 1928) w Niepokalanowie. Do tej uroczystości klasztor przygotował się 8-dniowymi rekolekcjami. Nauki głosił o. Józef Palewski, redemptorysta. On również głosił nauki rekolekcyjne w r. 1927.

[ 2 ] Centralne miejsce pieczęci zajmuje postać Niepokalanej; po obu Jej stronach inicjały MI.