165a

Do br. Zenona Żebrowskiego

Oryg.: rkps Archiwum Klasztoru OO. Franciszkanów (OFMConv) w Nagasaki. Dedykacja na odwrocie obrazka przedstawiającego Najświętszą Maryję Pannę. - Fotokop.: AN.
Niepokalanów, 15 XII 1928

Na pamiątkę ślubów czasowych ofiaruję drogiemu br. Zenonowi Marii

O. Maksymilian M. Kolbe
magister [ 1 ]

[ 1 ] Św. Maksymilian pełnił wówczas funkcję magistra nowicjatu.