166

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] | stacja kol[ejowa] Szymanów | Nr konta PKO 150.283.
Niepokalanów, 21 XII 1928

"Wesołych Świąt!"

i jak najobfitszego błogosławieństwa Bożej Dzieciny przez Niepokalaną życzy N. O. Prowincjałowi Niepokalanów cały

br. Maksymilian M-a Kolbe
br. Alfons Kolbe [ 1 ]

[PS] Inni wszyscy zamiast podpisu przyjeżdżają osobiście - na fotografii.

[ 1 ] Własnoręczny podpis o. Alfonsa.