167

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] | stacja kol[ejowa] Szymanów | Nr konta PKO 150.283. Na drugiej karcie ten sam nadruk, z tą różnicą, że zamiast: p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] - figuruje: p[oczta] Teresin Soch[aczewski].
Niepokalanów, 21 XII 1928

Najprzewielebniejszy O[jcze] Prowincjale!

Br. Ksawery pojechał [ 1 ], a br. Karol [ 2 ] dzisiaj się wybiera.

Czy na Nowy Rok mogą otrzymać habit aspiranci: 1) Kozielczyk Feliks (wstąpił 19 IX) i 2) Ciach Kazimierz (w[stąpił] 22 IX)? Skończą też 3 miesiące w Nowy Rok aspiranci: 1) Pyszko Kazimierz (26 IX) pięknie kaligrafujący i 2) Hakało Mikołaj (29 IX) umiejący haftować, ale już "to nie to". Nie ma już tego ideału i zapału. Widać, że nie czytali i nie rozważyli "wezwania" w numerze majowym (str. 148) [ 3 ] i przyszli jako bardzo poczciwi do Zakonu, do franciszkanów, nie reflektując może na placówkę o zabarwieniu trochę heroicznym, jaką jest i musi być Niepokalanów, jeżeli chce naprawdę osiągnąć swój cel tj. nie tylko bronić wiary, przyczyniać się do zbawienia dusz, ale w brawurowym ataku, nie pamiętając zupełnie o sobie, zdobywać [ 4 ] dla Niepokalanej duszę po duszy, placówkę po placówce, zatknąć jej sztandary na wydawnictwach dzienników, prasy periodycznej i nieperiodycznej, agencjach prasowych, antenach radiowych, pałacach sztuki, literatury, teatrach, kinach, sejmach i senatach, słowa wszędzie po całym świecie, i dopilnować, by nikt nigdy nie zdołał tych sztandarów usunąć. Wtedy padną socjalizmy, komunizmy, herezje, ateizmy, masonerie i wszystkie inne podobne z grzechów płynące głupstwa. - Ale to jest naprawdę misja i wedle Reguły [ 5 ] nie każdy jest do niej obowiązany ani też powołany, chociaż skądinąd mógłby być zakonnikiem bez zarzutu.

Tak sobie wyobrażam Niepokalanów, może to i przesada, ale zdaje mi się, że bez tego nadzwyczajnego ideału misyjnego Niepokalanów nie ma racji bytu i zjechałby do zwyczajnych placówek zakonno-prasowych jak np.: OO. Jezuitów, lub tylu innych zakonów, których pisemka nie mają zbytnich aspiracji, a w najlepszym razie mają służyć za źródło dochodu na najszlachetniejsze zresztą cele.

A oni z "Rycerza" nie przyszli, ale zwyczajnie do Zakonu się zgłosili. Więc chociaż poczciwi, to jednak zdaje mi się, że z czasem poproszą, by dostali się we właściwe miejsce, tj. do innego konwentu. Sam się boję, bym nie wyglądał tu na stronniczego.

Dynamo za 1 800 [zł] kupione. Z długów zapłacono 5 000 [zł] ? conto za rotacyjną i resztę 2 600 [zł] z czymś za motor. Akumulatory przyszły i dziś się zwożą.

Od stycznia nakład "Rycerza" będzie wynosił 100 000 [egz.], gdyż czytelników przybywa i mamy nadzieję, że w ciągu roku ich liczba do tej wielkości dojdzie [ 6 ], zwłaszcza że po profesji będą mogli bracia w sprawach prenumeraty i jeździć, a każdy chce od stycznia, jeżeli zaprenumeruje. Cześć Niepokalanej za te pierwsze sto tysięcy.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Spieszę, by odpowiedź obłóczynowa zdążyć mogła, a tu na pocztę pilno.

[ 1 ] Br. Ksawery Jelasiewicz, przeniesiony do klasztoru we Lwowie.

[ 2 ] Br. Karol Kowalski, przeniesiony do klasztoru w Kalwarii Pacławskiej.

[ 3 ] Wezwanie w majowym numerze RN 7 (1928) 148, zaczynające się od słów: "Drogi młodzieńcze!" - zachęca do wstępowania do Niepokalanowa na braci zakonnych młodzieńców z powołaniem, przestrzegając ich jednak przed złudzeniami. Tu bowiem wymaga się niepodzielnego i szczególnego poświęcenia się na zawsze Niepokalanej w modlitwie, pracy i cierpieniu poprzez śluby zakonne.

[ 4 ] W oryginale wyraz podkreślony trzykrotnie.

[ 5 ] Reguła św. Franciszka z Asyżu, rozdz. XII: "Bracia, którzy za Boskim natchnieniem zechcą udać się do saracenów lub innych niewiernych, niech proszą swoich ministrów prowincjalnych o pozwolenie" - zob. Źródła franciszkańskie, Kraków 2005, 136.

[ 6 ] Nakład RN w 1929 r. wynosił: w styczniu 90 tys., luty-kwiecień do 100 tys., maj-listopad ok. 121 tys., grudzień 151 tys. egz.