169

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] | stacja kol[ejowa] Szymanów | Nr konta PKO 150.283.
Niepokalanów, 28 I 1929

Najprzewielebniejszy O[jcze] Prowincjale!

Przesyłam świadectwo balotacyjne [ 1 ].

Maszynę drukarską płaską znaleźliśmy w Warszawie i kupili. Grat to, ale 7 500 zł warta, bo nowa kosztuje 56 000 zł. W tym tygodniu jeszcze się ją przewiezie i zaraz rozpocznie dodrukowanie kalendarza, bo wyczerpany, a zamówienia z wpłatami z góry molestują, maszyny zaś dopiero co ukończyły "Rycerza" lutowego i już marcowy zaraz ruszy, gdyż jednak nakład wzrósł do 100 000 egz. - Cześć Niepokalanej.

Tylko jeszcze motorek do tej maszyny się dokupi. Z prośbą o seraf[ickie] błogosławieństwo [ 2 ]

br. Maksymilian

[ 1 ] Zob. Pisma, 586, przyp. 4.

[ 2 ] Na odwrocie listu znajduje się odręczna odpowiedź prowincjała o. Kornela Czupryka:

"Koch[any] O[jcze] Gwardianie!

Dopuszczam do złożenia ślubów prostych braci: Mansweta [Marczewskiego], Augustyna [Kisielewskiego] i Chryzostoma [Ławrynowicza]. Br. Florian Szewczyk otrzymał Litt[erae] test[imoniales]. Może rozpocząć nowicjat. Bracia mający otrzymać habity zakonne otrzymają imiona: Wincenty, Norbert, Tytus.

Niech O. Gwardian uważa, by wypłacając jedne długi nie wpadł w drugie.

Cieszę się, że Wydawnictwo w tym roku tak bardzo wzrosło. Do Warszawy przyjadę 12 bm.

Błogosławieństwo Boże niech będzie z Wami zawsze.

fr. Cornelius
Prow[incjał]

Lw[ów], 6 II 1929"