170a

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Sochaczewa | Nr konta PKO 150.283. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 278.
Niepokalanów, 28 II 1929

Przewielebny Ojcze Magistrze!

Ponieważ wielu z braci pragnie należeć do Stow[arzyszenia] M[atki] B[ożej] Bolesnej, przeto proszę uprzejmie o przesłanie koronek, dyplomów i książeczek.

Nazwiska braci są: br. Klemens Sakowski, br. Zygmunt Król’ br. Kasjan Tetich, br. Adam Szubartowski, br. Adolf Sygnowski, br. Walenty Zarzeka, br. Marceli Rolecki, br. Cecylian Leskiewicz, br. Sergiusz Pęsiek, br. Efrem Szuca, br. Romuald Mroziński, br. Fryderyk Mądrzycki, br. Norbert Ciach, br. Hilary Łysakowski, br. Celestyn Moszyński, br. Łukasz Kuźba, br. Franciszek Leśniewicz.

Z prośbą o Memento.

br. Maksymilian